How to : แปลงภาพเป็นตัวอักษร ง่ายนิดเดียว

How to : แปลงภาพเป็นตัวอักษร ง่ายนิดเดียว
How to : แปลงภาพเป็นตัวอักษร ง่ายนิดเดียว

เปลี่ยนภาพที่ส่งผ่านไลน์ ให้เป็นตัวอักษรได้ ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ให้เสียอารมณ์
.
⚙️ วิธีแปลงภาพเป็นตัวอักษรใน LINE
.
1. เปิดหน้าไลน์ ไปที่รูปภาพที่ต้องการเปลี่ยนเป็น Text
2. กดเข้าไปที่ภาพ จะเห็น ไอคอนตัว A ให้กดเข้าไป แล้ว Line จะ Highlight ส่วนที่เป็นตัวหนังสือในภาพให้
3. ให้เราเลือก Text ที่ต้องการ เราสามารถเลือกเฉพาะบางตำแหน่งได้ สามารถเปลี่ยนภาษาไ้ด้
4. เมื่อเสร็จแล้วให้กด Share เราก็จะได้ Text ที่มาจากภาพ โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองมาแล้ว

 

แปลงภาพเป็นตัวอักษรง่ายนิดเดียว
แปลงภาพเป็นตัวอักษรง่ายนิดเดียว
Facebook Comments