ม.หัวเฉียว เชิญร่วมงาน Huachiew Family Edutown 2018 วันที่ 13 พ.ย. 61 นี้

Huachiew Family Edutown 2018 หรืองาน เปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” เตรียมพบกับการเปิดบ้าน 13 คณะวิชา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ สัมผัสบรรยากาศการเรียนจริง ๆ ในม.หัวเฉียว วันที่ 13 พ.ย. 61 นี้

วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2561  เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กำหนดการ

เวลา รายการ สถานที่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ด้านข้างหอประชุม
09.00 – 10.00 น. พิธีกรขึ้นเวที  กล่าวต้อนรับ  นักเรียน   นักศึกษา  และสื่อมวลชน หอประชุม
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกล่าวเปิดงาน  
  รองอธิการบดีกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  
  ชมการแสดงตระการตาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
10.00 – 14.00 น. สำหรับนักเรียน

กิจกรรม Walk Rally แบ่งนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม

–    กลุ่มวิทย์

–    กลุ่มศิลป์

–    กลุ่มวิทย์ – ศิลป์

อาคารเรียน

อาคารโภชนาการ

อาคาร  5  ชั้น

อาคารศิลปวัฒนธรรม

มฉก.2

  สำหรับอาจารย์แนะแนว

กำหนดหัวข้อสัมมนาและ Workshop

อาคารบรรณสาร
  รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00 – 14.00 น. มีกิจกรรมการแสดงจากเวทีกลาง

การแสดงขบวนพาเหรด

ถนนข้าวต้ม
14.00 – 15.30 น. ชมการแสดงสดจาก ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถนนข้าวต้ม
  ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน  
Facebook Comments