เบื้องหลังเทคโนโลยียุคใหม่ ใช้ AI รันระบบ Network ให้เชื่อมต่อได้แบบไม่มีสะดุด 

โลกในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การสื่อสาร การใช้ชีวิต และแม้แต่การพักผ่อนหย่อนใจ ธุรกิจเองก็เช่นกัน จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี AI มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในหลายด้าน ทั้งเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยระบบหลังบ้านที่ทรงพลังและเชื่อมต่อได้อย่างแนบสนิท

Techhub พาทุกคนมารู้จักกับเทคโนโลยี AI Driven Enterprise และ Cloud-Ready Data Center (CRDC) จาก Juniper Networks ที่นำ AI เข้ามาช่วยควบคุมระบบเครือข่าย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ พร้อมรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจที่สูงมากขึ้น

กับโซลูชั่น “Juniper Networks Mist Wi-Fi” ที่นำเทคโนโลยี AI-Driven (AI-Driven Enterprise) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย มีความรวดเร็วและเสถียร โดยเชื่อมต่อกับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและการใช้งานของผู้ใช้ 

 

มันเป็นยังไงล่ะ ? การเรียนรู้ของ AI จะช่วยให้ระบบสามารถตัดสินใจในการจัดการแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจจับปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi และทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

แน่นอนว่าทีมกลยุทธ์การตลาด ก็สามารถนำข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงการตลาดได้อย่างแม่นยำ รวมถึงใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบลื่นมากขึ้นครับ

นอกจากนี้ Juniper Networks Mist Wi-Fi” ยังได้พัฒนา Cloud-Ready Data Center (CRDC) ทำให้ระบบ Wi-Fi ในองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการระบบ Wi-Fi ทำให้ธุรกิจ สามารถจัดการข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย และยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อดีอย่างมากของธุรกิจที่หันมาใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก คือสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่ Data Center บนคลาวด์ได้ตามการใช้งาน หมดกังวลเรื่องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ไม่ต้องรอนาน ทำให้ธุรกิจสามารถทำงานบนระบบโครงข่ายเครือข่ายได้แบบรวดเร็ว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการ ตอบสนองต่อความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูลการตลาดที่ต้องรวดเร็วและมีความปลอดภัย 

และเผื่อใครยังไม่รู้ว่า Juniper Networks Mist Wi-Fi ไม่เพียงแค่ช่วยสนับสนุนกลุ่มภาคธุรกิจเท่านั้นนะ ในวงการการศึกษา Juniper Networks Mist Wi-Fi ได้เข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของนักศึกษา ข้อมูลของบุคคลากรในองค์กรสถานศึกษา ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่ในองค์กรสถานศึกษา ที่จำเป็นต้องเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้เราจะไม่เห็นภาพเน็ตมหาวิทยาลัยที่อืด ๆ อีกต่อไป 

แน่นอนว่า Juniper Networks Mist Wi-Fi สามารถเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลงานวิจัย และทำให้การเชื่อมต่อ เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยความสามารถของ AI Driver ทำให้นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคลากรขององค์กรสถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ได้ก็ตาม 

นอกจากนี้ Juniper Networks Mist Wi-Fi ยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถเข้ามาช่วยระบุตำแหน่งและแจ้งเตือนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่มีอัตราเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้ทางองค์กรสถานศึกษาสามารถทราบถึงรายละเอียดและต่อยอดให้มาตราการในการป้องกันได้

 

 

อีกทั้งระบบยังสามารถนำมาผสมผสานกับระบบ SOS ของแอปพลิเคชั่นการเดินทาง เพื่อช่วยตรวจสอบและติดตามการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาปลอดภัยหรือไม่ หรือในกรณีที่ต้องความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

Juniper Networks Mist Wi-Fi ยังช่วยวางแผนการใช้งานในพื้นที่จากการใช้ footfall analysis เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับระบบเซ็นเซอร์ของ internet of things (IoT) ด้วยระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ CMMS (computerized maintenance management system)

หมดห่วงเรื่องจุดอับสัญญาณ เพราะ Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยองค์กรสถานศึกษาสามารถขยายเครือข่ายภายในไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น เพียงแค่ติดตั้ง Mist Access Point (AP) เข้ากับเราเตอร์ (Router) ในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา

Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยให้ข้อมูลและสินทรัพย์ต่างๆ มีความปลอดภัยมากขั้น ในการปกป้องข้อมูลความลับการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการรักษาความปลอดภัยที่เข้าถึงผู้ใช้จากระยะไกล อีกทั้งสามารถค้นหา คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยใช้การระบุตำแหน่งในตัวของ Mist Access Point (AP) ที่เชื่อมต่อสัญญานกับอุปกรณ์ Bluetooth Tags นั้น ๆ ทำให้ค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รวมถึงช่วยลดการทํางานของ IT Helpdesk โดย Juniper Networks มีการพัฒนา Marvis ซึ่งเป็น AI ผู้ช่วยด้าน Network ที่คอยช่วยตรวจสอบระบบ วิเคราะห์ และดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายของสถานศึกษา หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ Marvis สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้ได้

ความล้ำหน้าที่สุดคือ นักเรียน หรือ นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วม และ เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะช่วยกำหนดเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เช่น การแนะนำเส้นทาง และตรวจสอบเส้นทางภายในสถานศึกษา ส่งเตือนตารางเวลาการเข้าเรียน หรือแม้กระทั้งวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน หรือนักศึกษาได้ด้วย มหาวิทยาลัยไหนมีการใช้งาน ก็น่าเข้าไปเรียนมาก ๆ นะ 

 

สิ่งที่ตอกย้ำความล้ำของเทคโนโลยีนี้คือ “Juniper Networks Mist Wi-Fi ได้รับการรับรองจาก Gartner Magic Quadrant (MQ) ในฐานะ Leader Enterprise for Wired & Wireless LAN Infrastructure ในปี 2022 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า Juniper Networks เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Wired & Wireless ที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้บริการ และ เสถียร ได้รับความไว้วางใจในหลายองค์กรชั้นนำระดับโลก 

โดยสรุปคือ Juniper Networks Mist Wi-Fi ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้  โดยใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายในธุรกิจ และยังช่วยให้สถานศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อีกด้วย

 

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Juniper’s AI-driven solutions ที่ขับเคลื่อนด้วย Mist AI สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้ด้วยตัวคุณเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://go.juniper.net/c/infographic-9040177-en?x=1AOkSN&utm_medium=article&utm_source=Juniper&utm_campaign=APAC_ENTV_23Q3_FRM_Education_Email_Campaign_ASEANP&utm_term=TechHubTHMicrosite&cid=701Dp0000009BLlIAMjuniper.net

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Juniper ได้ที่ :  http://register.events.juniper.net/apac-education-unleashpowerofai?utm_medium=article&utm_source=Juniper&utm_campaign=APAC_ENTV_23Q3_FRM_Education_Email_Campaign_ASEANP&utm_term=TechHubTHForm&cid=701Dp0000009BLlIAMhttp://register.events.juniper.net/apac-education-unleashpowerofai