Magazine น่าอ่าน

cover ctm 468-002 [create]-01

นิตยสาร ComToday

                      นิตยสารไอทีอันดับ 1 ของไทย สนุกง่ายอ่านได้ทุกคน อัพเดตเทคโนโลยีใกล้ตัว พร้อมเทคนิคการใช้งานในแบบที่คุณคาดไม่ถึง พบกันทุก 15 วันกับนิตยสารคอมทูเดย์

                        COMTODAY เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ที่เสนอเรื่องราวไอทีที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน อ่านง่ายและนำไปใช้งานได้จริง ขนาดของนิตยสารมีขนาดเล็ก ทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จากการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ซึ่งจัดทำโดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความนิยมของนิตยสารคอมพิวเตอร์ ผลจากการสำรวจดังกล่าวพบว่าพฤติกรรมการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของประชาชนส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร COMTODAY มากที่สุด และนึกถึง COMTODAY เป็นอันดับแรก

0wjt2a

1393782_570120183057222_931987716_n

นิตยสาร business+

                  นำเสนอข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการตลาด ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจต่างๆ พร้อมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ครบถ้วนด้วยกรณีศึกษาและนำเสนอข่าวสารจากมุมอื่นๆ ของโลกเพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในไทย โดยมีกลุ่มผู้อ่านหลักคือผู้บริหารและกลุ่มผู้อ่านทั่วไปที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง

0wjt2a


นิตยสาร eLeader

จะมีส่วนผสมของทั้งทฤษฎีและแนวความคิดทางธุรกิจ บทความทั้งหลายนั้นจะมาจากผู้นำธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่างๆ Vendor ไอที และที่ปรึกษาชั้นนำ โดยในแต่ละเล่มนั้นจะมุ่งเน้นไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเทคโนโลยีหนึ่งๆ เนื้อหาของทั้งเล่มจะได้รับการปรับให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนด คอลัมน์ต่างๆ ได้รับการออกแบบมาโดยมองผู้ใช้ หรือผู้บริหารเป็นหลัก เนื้อหาจึงถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

0wjt2a


นิตยสาร Click.Today

เป็นนิตยสารที่รวบรวมเคล็ดลับและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ (Tips & Techniques) ในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ด้านไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ไอทีที่ควรรู้

0wjt2a