ขาดแคลนหนัก มหิดล เร่งเครื่องผลิตคน AI ตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

ปัญหาขาดแคลนคนทำงานด้าน AI นับหมื่นตำแหน่ง ทำให้ เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) เพื่อผลิตกำลังคน รองรับเทคโนโลยีมาแรง

สถาบันแห่งนี้ใช้พื้นที่ Mahidol AI Center ศาลายา เป็นเซนเตอร์ โดยได้นำเทคโนโลยีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลขั้นสูง และรองรับการจัดการ Big Data ได้ เช่น Nvidia A100 80gb และ 40gb รุ่นละสองระบบ ร่วมกับ Infiniband และหน่วยความจำขั้นสูง DNN Storage ขนาด 1TB

ตลอดจนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และจำเป็นต่อการเรียนรู้ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการเรียน การสอน และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี AI

เพื่อให้จะเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาด้านไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของ 6 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะได้เรียนร่วมกัน เและเสริมทักษะในการ AI พัฒนานวัตกรรมในอนาคต

Mahidol AI Center เปิดพื้นที่นักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์จากทั่วประเทศ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ กับ 6 สถาบันเครือข่าย ทั้งรูปแบบ online และ onsite

โครงการนี้มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตร่วมหลักสูตรสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ให้ได้รุ่นละประมาณ 20 ราย ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปีครึ่งของหลักสูตร รวมถึงเสนอให้เพิ่มกำลังการผลิตบุคลากรในหลักสูตรบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

#TechhubUpdate #AI #Mahidol #มหิดล

Facebook Comments