MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนศรีนครินทร์

นายสถิตย์ พงศธรวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนศรีนครินทร์ โดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจ หน่วยงานเอกชน ที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ณ โรงแรม Dusit Princess ศรีนครินทร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกลำสาลี ถึง แยกถนนเทพารักษ์ ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 และรื้อถอนเสา-สายไฟฟ้าในปี 2571 เป็นต้นไป โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

สำหรับการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

ปัจจุบัน MEA ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว 62 กิโลเมตร โดยในปี 2566 นี้จะมีการดำเนินการเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการอีก 29.2 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางสะสมทั้งหมด 91.2 กิโลเมตร และมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งหมด 313.5 กิโลเมตรภายในปี 2572

#ประชุมชี้แจง #สายไฟฟ้าใต้ดิน#ถนนศรีนครินทร์ #รถไฟฟ้าสายสีเหลือง#MEA #การไฟฟ้านครหลวง