MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) โดยกลุ่ม UMD Volunteer โดยดำเนินการปรับพื้น เทปูนฐานเวที และทาสี ปรับปรุงสนามเปตอง เปลี่ยนหลอดไฟ LED ในอาคารเรียน เปลี่ยนพัดลมเพดาน ซ่อมประตู เปลี่ยนสายชำระห้องน้ำ และตัดกิ่งไม้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#MEAVolunteer #MEACSR
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Facebook Comments