MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม “MEA Volunteer Waste to Energy” โดยพนักงานอาสา กลุ่ม HR Go Green จัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#MEAVolunteer#MEACSR#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา#MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร