MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023) นำทีมโดย นายเอนก กลักแก้ว ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามเสน และทีมจิตอาสากลุ่มด้วยรักและห่วงใย จัดกิจกรรมอาสา ปรับปรุงระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป#MEAVolunteer#MEACSR#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา#MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร