โปรเจคใหม่ สร้างเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จากเศษโลหะเหลือทิ้ง

เชื้อเพลิงสะอาดสร้างได้ง่ายขึ้น

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม เปิดโปรเจคใหม่ที่เอาขยะโลหะกลับมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจน

ความท้าทายใหม่ของการผลิตของไฮโดรเจนจากน้ำ คือการเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลและโลหะ มาแปลงขยะโลหะให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อเอาไปใช้ด้านอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเศษโลหะกลายเป็นวัสดุที่คุ้มต้นทุนและมีปริมาณมาก จึงเรียกร้องให้มีทางเลือกอื่น ๆ เข้ามาเพื่อไม่ทำให้ขยะมันมีมากจนเกินไป

ขยะเศษโลหะที่นำมาผลิตเป็นไฮโดรเจนมาจาก สเตนเลส , ไทเทเนียม , แพลตตินัม หรือ แผ่นนิกเกิล ผ่านกระบวนแยกน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้

ด้วยเครื่องอิเล็กโตรไลเซอร์ ที่สามารถทำงานได้แบบ 100% ผลิตก๊าซไฮโดรเจน 0.5 ลิตรต่อนาทีจากเศษโลหะเพียงชิ้นเดียว

โปรเจคนี้สร้างขึ้นเพื่อประหยัดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนได้อีกด้วย แถมยังช่วยลดขยะที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง 

 

ที่มา interestingengineering

 

#ไฮโดรเจน #TechhubUpdate