Home เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14% ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม MG - นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผูัจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Large)

MG – นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผูัจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Large)

Facebook Comments
MG – ALL NEW MG5 (Large)