Microsoft ปล่อยเครื่องมือฟรี วิเคราะห์ Heat Maps บนหน้าเว็บ

ข่าวดีของคนที่มีเว็บไซต์ เพราะล่าสุด Microsoft ได้เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์หน้าเว็บให้ใช้ฟรี เครื่องมือนี้เรียกว่า Clarity ซึ่งเปิดให้ทดลองใช้งานแบบเบต้ามานานถึง 2 ปี

แผนที่ความร้อน หรือ Heat Maps นับเป็น tools ที่คนทำเว็บห้ามพลาด เพราะมันช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ดีขึ้น โดยแสดงเป็นแถบสีบ่งบอกถึงมีความถี่ในการคลิกซึ่งเป็นจุดที่คนสนใจ เช่น บริเวณสีแดงแสดงถึงมีความถี่ในการคลิกสูงสุด

Heat Maps จะเป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ รวมถึงแก้ไขให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน ว่าผู้เยี่ยมชมไซต์คลิกและเลื่อนไปที่ใด หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการคลิกแบบซ้ำๆ ที่แสดงถึงอาการไม่พอใจ หรือการเลื่อนมากเกินไป ที่แสดงถึงการใช้งานไม่ได้ผล

ทดลองใช้งานกันได้ที่ https://clarity.microsoft.com/

Facebook Comments