จะดีไหม หากเราสามารถนำคนรักหรือคนในครอบครัวกลับมาได้ โดยใช้เทคโนโลยี

การลาจากเป็นเรื่องปกติมนุษย์อยู่แล้ว วันหนึ่ง คนในครอบครัวหรือคนก็ต้องจากเราไป แต่บางคนยังนึกถึงวันเก่า ๆ เรื่องราวที่มีความสุข และไม่สามรถทนทุกข์กับความอ้างว้างที่เกิดขึ้นได้

มีภาพยนต์หลายเรื่อง สร้างเนื้อเรื่องโดยการเอาคนในครอบครัวที่จากไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลอยู่ในหุุ่นยนต์เพื่อให้ตัวเอกของเรื่องสามารถดำเนินชีวิตต่อได้อย่างปกติ เหมือนว่าคนรักของเรายังไม่จากไปไหน

เทคโนโลยีนี้กำลังเกิดขึ้นจริงแล้ว โดย Microsoft ได้ยืนจดสิทธิบัตรที่จะทำให้คนที่เสียไปสามารถกลับมาเกิดใหม่แบบดิจิทัลในฐานะแชทบอท

ในรูปแบบของการสร้างแชทบอททั่วไป เราต้องฝึกให้แชทบอทพูด โต้ตอบ ตอบคำถาม สอนให้ใช้คำปลอบโยน หรือลักษณะคำที่ก่อให้เกิด Emotion ในด้านต่าง ๆ ได้ แต่ของ Microsoft นั้นแตกต่างออกไป

ระบบใช้จะข้อมูลจาก Social Media เช่น รูปภาพ ข้อมูลการโพสต์ ข้อมูลเสียง ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่สามารถรวบรวมได้เพื่อสร้างบุคคลิกของคน ๆ นั้นขึ้นมาจริง เพราะหากให้สอนใหม่ ก็ไม่ต่างอะไรจากการไปมีแฟนใหม่เลย จริงไหม?

แต่ข้อมูลใช่ว่าจะเก็บโดยอัตโนมัติ เข้าใจว่าหากใครต้องการจะใช้เทคโนโลยีนี้ จะต้องมีการยินยอมในการให้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล และอาจจะมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย

สรุปแล้ว ทุกคนคิดว่ายังไงถ้าเป็นแบบนี้ หากเรายังสามารถคุยกับที่จากไปอย่างกะทันหันได้ นั่นก็เพื่อเยียวยาจิตใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราจะยินดีรับเทคโนโลยีเข้าในชีวิตไหม ?

แหล่งข้อมูล https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2021/01/04/microsoft-could-bring-you-back-from-the-dead-as-a-chat-bot/?sh=202a34be5f70

Facebook Comments