แนวคิดใหม่ บ้านแห่งอนาคต รูปทรงกระโจมสุดล้ำ

Modern Kazakh Yurt

ไม่นานมานี้ สถาปนิกชื่อ Nurgissa ได้เปิดตัวแนวคิด Modern Kazakh Yurt บ้านที่สามารถปรับเปลี่ยน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระโจมในสมัยเจงกิสข่าน

ภายในจะมีพื้นที่ 25 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้มีห้องน้อน พื้นที่ทำงาน รวมถึงส่วนส่วนกลางสำหรับห้องครัวและห้องสุขา

ด้านนอกตัวกระโจมด้านบน จะมีแผงฟิล์ม Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1kW/ชั่วโมง นอกจากนี้ ด้านข้างกระโจม ก็จะมีการติดแผงฟิล์ม Solar Cell เช่นกัน สามารถผลิตกระแสไฟได้ 5.3 กิโลวัตต์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่

ภายในกระโจม ได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีบำบัดของเสียแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เอาจริง ๆ ดู ๆไปแล้วก็เป็นการดีไซน์รูปแบบที่อยู่ในอาศัยที่สามารถช่วยลดพื้นที่ ช่วยลดการใช้พลังงาน รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาสร้าง ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าบ้านปกติ มันคือบ้านแห่งอนาคตที่อาจรองรับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันได้ดีมากขึ้น

ที่มา
https://www.yankodesign.com/2023/11/25/modern-yurt-structures-inspired-by-traditional-nomadic-design-could-be-the-future-of-eco-friendly-housing/