ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแ

Facebook Comments
Worker operating industrial machine in metal workshop.