รอยสักเปล่งแสง ติดเทคโนโลยี OLED ใช้น้ำลอกออกได้

ตามปกติรอยสักคือศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นการสักลวดลายตามผิวหนัง (หรือเรียกว่าเป็นการแสดงออกส่วนบุคคลก็ได้) แต่ทีมนักวิจัยในยุโรปได้นำเทคโนโลยี OLED ประยุกต์ใช้กับรอยสัก ทำให้เกิดเป็นรอยสักที่เปล่งแสงได้เอง

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ และสถาบันเทคโนโลยีในอิตาลี ได้เผยรายละเอียดเทคโนโลยีนี้ในวารสาร Advanced Electronic Materials โดยจะเป็นการนำจุดเด่นของเทคโนโลยีหน้าจอ OLED มาใช้กับรอยสัก

โดยรอยสักก็จะมีส่วนประกอบเป็น Electroluminescent Polymer ที่มีความบางมาก ๆ หนาเพียง 2.3 ไมโครเมตร ประมาณหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดเลือดแดงเท่านั้น จากนั้นชั้น Polymer จะถูกคั่นกลางระหว่างขั้วไฟฟ้าคู่หนึ่ง และวางอยู่บนชั้นฉนวนซึ่งยึดติดกับกระดาษสัก (ผ่านกระบวนการพิมพ์ที่ไม่แพงจนเกินไป) ทำให้เปล่งแสงเองได้ และทั้งนี้ตัวรอยสักจะถูกแบบใ

ห้ติดแค่ชั่วคราวเท่านั้น สามารถล้างออกด้วยน้ำเองได้เลย

อย่างไรก็ตาม ตัวรอยสักยังเปล่งแสงได้เฉพาะสีเขียว และติดกับผิวพลาสติกหรือผลไม้ได้ดี แต่กับผิวหนังมนุษย์ยังต้องพัฒนากันต่อไป สุดท้ายคือแหล่งจ่ายไฟที่กำลังพัฒนาให้มีขนาดเล็กอยู่

ในอนาคต อาจมีการนำรอยสักนี้มารวมกับเทคโนโลยีสวมใส่ได้อื่น ๆ ทำให้รอยสักสามารถเปล่งแสงหรือเริ่มกะพริบไฟแจ้งเตือนได้นั้นเอง

ปัจจุบันก็มีการใช้รอยสักในวงการแพทย์มาแล้ว เช่น ผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับการรักษาด้วยรังสี และจะถูกสักด้วยจุดเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายกำหนดจุดการรักษาหรือผ่าตัดนี้เองครับ

ที่มา : Techspot

Facebook Comments