เจอต้นตอ ตัวการฝุ่น PM2.5 มาจากไอเสียรถยนต์

นักวิจัยไทย ทดสอบเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น สำรวจ 3 พื้นที่ใน กทม. พบไอเสียรถยนต์ เป็นสาเหตุหลักฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

อารีย์ บางนา และดินแดง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการสำรวจในครั้งนี้ โดยทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ NanoSampler สามารถเก็บและแยกตามขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็น 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ PM>10 จนถึง PM0.1 

ผลวิเคราะห์พบฝุ่น PM2.5 จากไอเสียรถยนต์มากสุด รองลงมาคือฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้าง โดยข้อมูลที่ได้จะช่วยถูกส่งต่อเพื่อสนับสนุนหน่วยงานการจัดการมลพิษ เพราะการป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากต้นทาง หรือแหล่งกำเนิด เป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการมลพิษ ที่ต้องทำควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษในพื้นที่เมือง

ผลสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า สถานีดินแดงมีความเข้มข้นคาร์บอนสูงที่สุด ทั้งสารคาร์บอนอินทรีย์ และธาตุคาร์บอน ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และฝุ่นจิ๋วที่ลอยอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งโดยทั่วไปถูกเกิดจากการเผาไหม้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ โรงงาน โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง และการเผาในที่โล่ง

ทีมวิจัยพร้อมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น ฝุ่นจากไอเสียรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกัน ฝุ่นจากภาคการผลิตในอุตสาหกรรม โดยติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นในนิคมอุตสาหกรรม คาดว่าเมื่อนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ ก็อาจจะเห็นสารที่เป็นตัวชี้วัดของฝุ่นในแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

#TechhubUpdate #PM25 #ฝุ่น #มลพิษ #Nanotec

Facebook Comments