“พลังน้ำใจไทย” ลงพื้นที่ โรงเรียนพรหมบุรี รัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี ส่งมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซม และอาคารสาธารณูปโภค

มูลนิธิพลังน้ำใจไทย Power of Thai สานต่อความช่วยเหลือด้านสถาบันการศึกษา หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ผนึกกำลังภาคีภาคเอกชน 12 บริษัท นำโดย คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพลังน้ำใจไทย พร้อมด้วย คุณประวิช สุขุม กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย เครือข่ายโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมห้องน้ำ เป็นจำนวนเงิน 283,200 บาท พร้อมส่งมอบอาคารสาธารณูปโภค ที่ได้รับการซ่อมแซมจากอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา

คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษามูลนิธิพลังน้ำใจไทย กล่าวว่า “สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เราได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในปี 2565 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งยังอยู่ในสภาพทรุดโทรมและเสียหาย ซึ่งการช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าวจะเป็นการเร่งปฏิบัติการคืนรอยยิ้มสู่คุณครูและนักเรียน ซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิฯ พร้อมด้วย โครงการ eisa (Education Institute Support Activity)าคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อีกวาระหนึ่งเพื่อมอบเงินสนับสนุนซ่อมแซมห้องน้ำเป็นจำนวนเงิน 283,200 บาท พร้อมส่งมอบอาคารสาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมแซมจากอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกแบบและซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นสถานศึกษาของนักเรียนและอาคารสาธารณูปโภคสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ”

ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กล่าวว่า “รู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติและดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2565 ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากในระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯและภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกันส่งมอบกิจกรรมดี ๆ ทั้งด้านความรู้  ด้านกีฬา และความบันเทิง ให้แก่นักเรียน อาทิ เช่น คลินิกฟุตบอลสอนการเล่นฟุตบอลขึ้นพื้นฐาน และกิจกรรม Work Shop ต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และการงานอาชีพ  อีกทั้งยังได้จัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ เป็นต้น

สำหรับ มูลนิธิพลังน้ำใจไทย Power of Thai เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรภาคีภาคเอกชน จำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด , กลุ่มบริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), กลุ่มมิตรผล, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), และบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)       

การรวมตัวของภาคเอกชนในโครงการนี้ จะก่อให้เกิด “พลัง” ในการขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาเป็นประเด็นหลัก ด้วยเชื่อว่าการสร้างการศึกษาที่ดี เปรียบดั่งการสร้างพื้นฐานและอนาคตของประเทศไทย และจะยังคงเดินหน้าสานต่อการช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายให้กับโรงเรียนต่อไป