เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศรายชื่อองค์กรธุรกิจไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards ประจำปี 2563

ณ งาน Red Hat Forum Asia Pacific 2020 เร้ดแฮท อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านโอเพ่นซอร์สโซลูชั่น ประกาศรายชื่อองค์กรธุรกิจไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards ประจำปี 2563 ได้แก่ ธนาคารออมสิน, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป, บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รางวัลนี้มอบให้กับลูกค้าที่นำโซลูชั่นของเร้ดแฮทไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม

องค์กรหลายแห่งต่างเร่งปรับตัวและทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของตนมีการนำไป ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  ผลสำรวจที่เร้ดแฮทสนับสนุนการจัดทำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ระบุว่า 95% ของผู้บริหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้น ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญมากขึ้นและจัดให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใหม่ๆ

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ดังนั้นการจัดงาน Red Hat Forum Asia Pacific ในปีนี้จึงมีความมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรต่าง ๆ นำพลังของเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายระยะสั้นของตน และเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยน แปลงในอนาคตของการทำธุรกิจในยุคเน็กซ์นอร์มัล  เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายนี้ รางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2020 จึงให้การยกย่ององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีไปใช้และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และการใช้โซลูชั่นของเร้ดแฮทในการสร้างความแตกต่างต่อการดำเนินธุรกิจ ต่อภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชนขององค์กรนั้น ๆ

การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีของเร้ดแฮทไปใช้ที่มีต่อเป้าหมายทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนต่าง ๆ รวมถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการนั้น ๆ  องค์กรที่ได้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สและวัฒนธรรมแบบเปิด ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการแก้ไขความท้าทายในอนาคต และเตรียมรับมือกับเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้อย่างไร  ในปีนี้มีหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับรางวัล 27 แห่งในห้าประเภทรางวัล คือ ดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์เมชั่น, โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์, การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ, ระบบอัตโนมัติและความสามารถด้านความยืดหยุ่น  องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย

รางวัลด้าน: การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ

ผู้ได้รับรางวัล: ธนาคารออมสิน (GSB)

ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านสถาบันการเงิน มีสาขา 1,060 แห่งทั่วประเทศ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 22 ล้านราย กลุ่มลูกค้าของธนาคารประกอบด้วยลูกค้าบุคคล องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างโอกาสในอนาคตให้กับคนไทย  ธนาคารให้บริการทางดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงินระหว่างธนาคารด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ด้วยการใช้บาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้ง

GSB จำเป็นต้องเร่งให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของธนาคารออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นท่ามกลางความสนใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน  เพื่อตอบโจทย์นี้ ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มโอเพ่นแบงค์กิ้งที่สามารถโฮสต์ APIs ของตนเอง และให้บริการด้านการบริหารจัดการ (managed services) ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งรัดกุม

GSB ได้โยกย้ายระบบของธนาคารไปใช้โอเพ่นซอร์สที่ทำงานอยู่บน Red Hat Enterprise LinuxRed Hat Application RuntimesRed Hat 3Scale API ManagementRed Hat JBoss Fuse และ Red Hat OpenShift ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจาก Red Hat Consulting  การใช้ APIs ที่มีขนาดเล็กลงด้วยไมโครเซอร์วิส การที่ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ (DevOps) และเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ทำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน ช่วยให้ GSB สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดตัวบริการดิจิทัลแบงค์กิ้งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งบริการใหม่สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวทางธุรกิจ  GSB สามารถให้บริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมผ่านการใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

รางวัลด้าน: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทย (KBank) เป็นผู้ดูแลและอยุ่เบื้องหลังเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ให้บริการในฐานะที่เป็นนักพัฒนาภายในองค์กร และพันธมิตรกับบริษัทฟินเทคและบริษัทสตาร์อัพด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัล และมอบบริการที่เหนือความคาดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน ในระยะแรก KBTG ใช้งานแอปพลิเคชันสำคัญทางธุรกิจหลายรายการบนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่เป็นระบบปิดบนระบบปฏิบัติการ UNIX ทำให้ยากและขาดความคล่องตัวในการรับมือกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และยากที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านไอทีเมื่อธุรกิจเดิบโตขึ้น ทั้งยังเผชิญกับข้อจำกัดเมื่อต้องใช้งานคอนเทนเนอร์ เพราะเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ทีม K Pro ซึ่งเป็นทีมงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีของ KBTG จึงต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กรด้วยการลงมือทำแบบแมนนวล (manual manage) เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันสำคัญต่าง ๆ จะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

KBTG เอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Java บน Red Hat JBoss Enterprise Application Platform ใช้ Red Hat Ansible Automation Platform เพื่อทำให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการป้องกันภัยคุกคามทำงานแบบอัตโนมัติ และใช้ Red Hat Enterprise Linux เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้ปริมาณงานและการใช้งานด้านไอทีทั้งหมด  โครงสร้างพื้นฐานที่เล็กและคล่องตัวช่วยให้ทีม K Pro สามารถใช้ component architecture สามารถใช้ข้อมูล/เอกสารที่สามารถปรับแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา (living documentation) และใช้ชุดเครื่องมือกลาง (common toolset) ซึ่งช่วยลดกระบวนการการตั้งค่าระบบต่างๆ ช่วยให้สามารถให้บริการทรัพยากรด้านไอทีได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ และช่วยให้สามารถนำงบประมาณด้านไอทีไปใช้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้ไปกับงานด้านการบำรุงรักษา ทำให้ทีม K Pro มีผลงานที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของระบบต่าง ๆ ได้ช่วยให้ KBTG พุ่งเป้าไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับขยายขนาดการทำงานตามความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการให้บริการลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยได้มากขึ้น

รางวัลด้าน: โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS)

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ให้บริการด้านไอทีกับหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย ทั้งการปรับปรุงระบบที่ธนาคารใช้อยู่ให้ทันสมัย รวมถึงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความคิดริเริ่มในการเป็นธนาคารแห่งอนาคต (Future Banking) ของธนาคารกรุงไทย มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตและมีศักยภาพสูงขึ้น  และเพื่อตอบโจทย์นี้ KTBCS ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีดั้งเดิมที่ล้าสมัย ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงให้ทันสมัยขึ้น  KTBCS ได้รับการสนับสนุนจาก Red Hat Consulting และใช้ Red Hat Enterprise Linux, Red Hat JBoss EAP และ Red Hat Data Grid เพื่อปรับปรุงให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ มีมาตรฐานและรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ

การทำงานของ KTBCS มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในตำแหน่งการเติบโตที่ดีขึ้น จากการนำแอปพลิเคชัน ทั้งที่มีความสำคัญระดับสูง เช่น แอปพลิเคชันโมบายแบงค์กิ้ง และคอร์ปอเรทแบงค์กิ้ง และแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญรองลงมาซึ่งไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงิน ไปทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ที่ทำงานอยู่บนเร้ดแฮท ช่วยให้ KTBCS สามารถให้บริการตามข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการทางธุรกิจ (SLA)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมอีกด้วย

รางวัลด้าน: ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และ การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ

ผู้ได้รับรางวัล: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)

ธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นผ่านนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งเดิม TMB ใช้อยู่ มีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งไม่ยืดหยุ่นต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณธุรกรรมดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสิ้นเดือนหรือเมื่อมีแคมเปญพิเศษตามช่วงเทศกาล ซึ่งจะทำให้ระบบงานต้องทำงานที่ระดับสูงสุดเพื่อที่จะสามารถรองรับธุรกรรมที่สูงในช่วงดังกล่าวได้ ดังนั้นธนาคารจึงต้องการแพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เพื่อส่งผลให้ธนาคารสามารถเดินหน้าเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

Red Hat Consulting ได้ทำงานร่วมกับ TMB ในการนำ Red Hat OpenShift Container Platform บน Red Hat Enterprise Linux รวมถึงการนำ DevOps มาใช้เป็นมาตรฐานแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งนอกเหนือจากการที่ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว
ยังช่วยให้ TMB สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางดิจิทัลออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น บนคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์มที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่นสูง ตอกย้ำแนวทางการเติบโตด้านธุรกิจดิจิทัลแบงค์กิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน

รางวัลด้านการพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ พิจารณาจากวิธีการทำงานและองค์กรที่มีความคล่องตัว และประสบความสำเร็จมากที่สุดจากประสิทธิภาพโดยรวมในการสร้างสรรค์ การบำรุงรักษา และการใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ

รางวัลด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ให้การยกย่ององค์กรต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความท้าทายด้านไอที และสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันในฐานะองค์กรดิจิทัล

รางวัลด้านโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ พิจารณาจากจุดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานพับลิคไพรเวท หรือ โอเพ่นไฮบริดคลาวด์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำกล่าวสนับสนุน

นายเดิร์ก ปีเตอร์ แวน ลีอูเวน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร้ดแฮท

“ปี 2563 เป็นปีแห่งความไม่แน่นอน – แต่ก็เป็นปีที่มีศักยภาพเช่นกัน สถานการณ์ปีนี้จุดประกายให้เราเห็นวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกนำโอเพ่นซอร์สไปใช้ เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านในปีนี้ ซึ่งเร้ดแฮทเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นที่กำลังมองหาแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของตน  เร้ดแฮทหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราต่อไป เพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงมากมายที่ลูกค้าเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  และปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป”

นายสราวุธ ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน

“นับจากปี 2562 การทำธุรกิจของเราเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม โซลูชั่นของเร้ดแฮทช่วยให้เรามีศักยภาพในการทำตามเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการช่วยให้เราเปิดตัวโอเพ่นแบงค์กิ้งแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมต่อระหว่างองค์กรต่าง ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกับเร้ดแฮท ช่วยให้เราส่งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น มีความคล่องตัวมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

นายสุรพันธ์ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

“การมีโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เสถียรและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจและไม่ติดขัดให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  การใช้โซลูชั่นโอเพ่นซอร์สของ
เร้ดแฮทเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มที่เสถียร เป็นอัตโนมัติ และปลอดภัย ช่วยให้ทีม K Pro มั่นใจว่า
แอปพลิเคชันสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่หรือที่มีอยู่เดิมจะทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดเวลา  ซึ่งเป็นการช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นไปทำงานที่มีมูลค่าสูงกว่า ช่วยให้ธนาคารให้บริการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน”

นายวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

“วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจดิจิทัลแห่งอนาคต  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด จำเป็นต้องมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น และต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการสนับสนุนลูกค้าของเรา  โอเพ่นแพลตฟอร์ม การใช้คลาวด์ รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางดิจิทัล ช่วยให้เราบรรลุความต้องการนี้ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความเสถียรมากขึ้น และสามารถสนับสนุนกระบวนการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการที่ลูกค้าของเราเปลี่ยนผ่านธุรกิจของพวกเขาสู่ระบบดิจิทัล”

นายมาร์คัส โดเลงก้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ทีเอ็มบีมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นด้านการเงินที่ดีที่สุดเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าของเรา เราได้เริ่มก้าวแรกเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วยการใช้ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัย และทำงานบนคอนเทนเนอร์แพลตฟอร์ม ก้าวย่างนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเร่งกระบวนการให้บริการซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการสร้างสังคมไร้เงินสด และขยายแนวคิดเกี่ยวกับดิจิทัลแบงค์กิ้งต่าง ๆ ของธนาคาร ในขณะเดียว กันก็สร้างความมั่นใจว่าระบบต่าง ๆ ของเราเชื่อถือได้”

แหล่งข้อมูล

ช่องทางติดต่อเร้ดแฮท

เกี่ยวกับเร้ดแฮท

เร้ดแฮท คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สโซลูชั่นสำหรับองค์กร โดยใช้พลังของสังคมโอเพ่นซอร์ส เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี Linux, hybrid cloud, container และ Kubernetes ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูง เร้ดแฮท ให้การสนับสนุนลูกค้าในการผสานรวมแอปพลิเคชันใหม่และที่ใช้อยู่เดิม ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ cloud-native เพื่อยกระดับระบบปฏิบัติการชั้นนำของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติและปลอดภัย ด้วยการบริการด้านการสนับสนุน อบรม และให้คำปรึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย เร้ดแฮท จึงได้รับการไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในเครือ Fortune 500 ด้วยบทบาทของ เร้ดแฮท ในการเป็นพันธมิตรต่อผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวกรวมระบบ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ลูกค้า และชุมชนโอเพ่นซอร์ส เร้ดแฮท จะสามารถสนับสนุนและผลักดันองค์กร เพื่อพร้อมรับกับโลกดิจิทัลแห่งอนาคต

Facebook Comments