สุดเจ๋ง ใช้ AI คัดกรองออทิสติก เพิ่มความแม่นยำ รักษาได้ไวขึ้น

AI คัดกรองออทิสติก

นักวิจัยสามารถถ่ายภาพจอประสาทตาของเด็ก ๆ นำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และพบว่า มันมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค autism spectrum disorder (ASD) ได้ถึง 100% ผลงานวิจัยนี้ได้สนับสนุนการใช้ AI เป็นเครื่องมือคัดกรองโรคเบื้องต้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก

วิธีการที่ AI ทำ ก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับดวงตาเสียก่อน โดยบริเวณด้านหลังของดวงตา จอประสาทตาและเส้นประสาทตาเชื่อมต่อกัน ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างสู่สมอง นักวิจัยจึงเริ่มใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอวัยวะนี้เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยไม่สร้างผลข้างเคียงกับผู้ป่วย

โดยนักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ ของเกาหลีใต้ ได้พัฒนาเทคนิควินิจฉัย ASD และระดับความรุนแรงของอาการในเด็ก โดยใช้ภาพจอประสาทตาที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย AI ซึ่งนักวิจัยได้ศึกษาผู้เข้าร่วมจำนวน 958 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 7.8 ปี ซึ่งได้ถ่ายภาพจอประสาทตาได้ทั้งหมด 1,890 ภาพ ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ASD ที่มีความรุนแรงแตกต่างกันออกไป โดยระดับความรุนแรงของอาการ ASD ประเมินโดยใช้มาตรฐาน Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition (ADOS-2) และ Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2)

ในการคัดกรอง ASD บนชุดภาพทดสอบ ระบบ AI สามารถระบุเด็กที่มี ASD ได้อย่างแม่นยำ 100% ซึ่งมีประสิทธิภาพในการแยกแยะระหว่าง ASD กับเด็กที่มีพัฒนาการปกติ โดยใช้เพียงภาพจอประสาทตาเท่านั้น

สิ่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการใช้ AI เข้ามาช่วยคัดกรอง หากพบสาเหตุได้ไว ก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้ไวขึ้น เหมาะมากสำหรับในยุคที่จิตแพทย์ กำลังขาดแคลนอย่างหนัก

ที่มา
https://newatlas.com/medical/retinal-photograph-ai-deep-learning-algorithm-diagnose-child-autism