นศ. มทร.ธัญบุรี ตัดเย็บ “ผลิตภัณฑ์สงฆ์”

นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงมือปฏิบัติ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์สงฆ์ถวายวัดปัญญานันทาราม ประยุกต์รายวิชาเรียนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อาจารย์กรณัท  สุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการตัดเย็บ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เล่าว่า ผลิตภัณฑ์พระภิกษุสงฆ์ เป็นการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการตัดเย็บ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน โดยในรายวิชาสอนเทคนิคการตัดเย็บ เสื้อ กระโปรง กางเกง เทคนิคต่างๆ ยกตัวอย่าง การตัดเย็บผ้าเฉลียง ตะเข็บเข้าถ้ำ ปะกระเป๋า จึงได้นำเทคนิคในเรียนมาประยุกต์ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย ผ้าอังสะ อาสนะ ย่าม และซองมือถือ อย่างละ 50 ชิ้น นำไป ณ วัดปัญญานันทราม จังหวัดปทุมธานี “การประยุกต์นำเทคนิคในการเรียน ตัดเย็บผลิตภัณฑ์พระภิกษุสงฆ์ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา ได้ชิ้นงานจริง นำไปใช้จริง และได้ทำหน้าที่ชาวพุทธ ได้ทำบุญร่วมกัน” ความรู้ในรายวิชานี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เผยว่า เป็นสิ่งดีที่เหล่านักศึกษาได้นำความรู้ เทคนิคทางด้านงานฝีมือ ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มาทำให้เกิดเป็นรูปธรรม และเป็นโอกาสได้มาทำบุญร่วมกัน โดยผลิตภัณฑ์พระภิกษุสงฆ์ เป็นอัฐบริขารจำเป็นต่อพระสงฆ์ อาสนะ ผ้าอังสะ ในส่วนของย่าม และซองใส่มือถือ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ สามเณรโรงเรียนปริยัติธรรมพระราหุล นำไปใส่อุปกรณ์การเรียนต่อไป

“กาย” นายประกายเพชร เพชรชู เล่าว่า “ชิ้นงานที่เย็บต้องละเอียด ชิ้นไหนไม่ละเอียด อาจารย์จะสั่งแก้ไข” เป็นครั้งแรกที่ได้ตัดเย็บผลิตภัณฑ์พระภิกษุสงฆ์ ได้รับผิดชอบในส่วนของผ้าอังสะ ลักษณะเป็นผ้าสไบเฉียง มีบ่าด้านเดียว ติดกระดุม และติดกระเป๋าไว้ด้านหน้า เป็นสิ่งที่ดี ที่ได้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ทำบุญครั้งใหญ่ ร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 60 คน ถ้ามีโอกาสอยากทำกิจกรรมนี้อีก

ทางด้าน “กุ้ง” นางสาวณัฐยา อัดดม เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนของเย็บย่าม ได้เรียนรู้เทคนิคการเย็บซิปซ่อน ตรงกระเป๋าหน้าของย่าม เป็นเทคนิคพิเศษที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้ ทุกคนตั้งใจเรียนวิชานี้มาก  นอกจากความรู้ที่ได้รับและสามารถนำไปต่อยอกในอนาคต ยังได้ทำบุญครั้งใหญ่ร่วมกับเพื่อนในห้อง ต่างจากการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ทุกวันพระ

ผลิตภัณฑ์สงฆ์ ที่ตัดเย็บ อาจารย์และนักศึกษาได้นำไปถวาย ณ วัดปัญญานันทาราม เป็นการประยุกต์รายวิชาเรียนได้ทั้งความรู้ และได้ทำบุญ ปลูกฝังจิตสำนึกหน้าที่ชาวพุทธให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

Facebook Comments