มทร.ธัญบุรี พัฒนาและยกระดับศักยภาพ นศ.ทางด้านภาษา ให้ทุน-เปิดสนามสอบโทอิค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนทุนออกฝึกงานสหกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงานและประกวด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทำงาน โดยเปิดสนามสอบโทอิคที่มหาวิทยาลัย

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่าทางมหาวิทยาลัยมีโครงการสนับสนุนนักศึกษา ออกฝึกงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งผลงานเข้าประกวด แสดงผลงาน ประชุมสัมมนา และเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ยังต่างประเทศ โดยการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาและทุนสหกิจศึกษา โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปต่างประเทศด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา จำนวน 403 คน  กองทุนสหกิจจำนวน 133 คน คาดหวังสิ้นปี 2562 จะมีนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจยังต่างประเทศ ด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ จำนวน 600 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาเป็นอย่างดี จากโครงการดังกล่าว นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานสหกิจศึกษา ได้รับทุนเรียนต่อยังต่างประเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้งานทำยังต่างประเทศ และอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับคือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล้าที่จะพูดและแสดงออกทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย ยังมีการสนับสนุนทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทำงาน ในระดับที่สูงขึ้น จัดเปิดสนามสอบภาษาอังกฤษโทอิค ให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษาจากทั้ง 11 คณะ 1 วิทยาลัย ในการสนับสนุนนักศึกษาดังกล่าว นักศึกษา มทร.ธัญบุรี มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง

นักศึกษาได้คะแนนสูงสุดในการสอบโทอิค 910 คะแนน “อิง” นางสาวนิชาภา ผดุงนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า เป็นโครงการที่ดี ให้โอกาสและเป็นการกระตุ้นนักศึกษาที่ดีมาก ที่จัดสอบในมหาวิทยาลัย ทำให้รู้สึกสะดวกสบายในการเดินทางไปสอบ ค่าจัดสอบที่ถูกลง ทำให้เด็กสามารถเก็บเงินไว้ใช้ในการพัฒนาตัวเองในทางอื่นได้ นักศึกษาอาจจะมีฐานะไม่ค่อยดีมากนัก อย่างเช่นตนเอง ได้ช่วยลดภาระของครอบครัว บางคนอาจจะคิดว่าภาษาอังกฤษมันไกลตัว ไม่ได้ทำงานหรือเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ใช้ แต่จริง ๆ แล้วทุกวันนี้ภาษาอังกฤษอยู่รอบๆ ตัวเรา ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาสมัยนี้มีหลายช่องทางที่ง่ายมาก ๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ โดยสำหรับตนเองแนะนำช่องทางผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ

“เฮง” นายชัยชนะ เทพพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า ได้คะแนนจากการเข้าร่วมสอบโทอิค 860 คะแนน ทางคณะมีการสนับสนุน ทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการจัดสอบให้ในมหาวิทยาลัย และอาจารย์พยายามนำแนวข้อสอบและแนวทางการทำข้อสอบโทอิค มาสอนแทรกในการเรียนการสอนตลอด ถือเป็นสิ่งที่ดี ปัจจุบันฝึกงานที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จากการเข้าฝึกงาน ภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพราะว่าเป็นภาษาสากล การเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นการทลายกำแพงไปสู่โอกาสทางการเรียนรู้และโอกาสในด้านของวิชาชีพได้อีกมากมาย ในการเตรียมตัวสอบโทอิค พยายามศึกษาแนวข้อสอบ พาร์ทแต่ละพาร์ทมีแนวข้อสอบยังไงบ้าง เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกตอนเห็นข้อสอบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมาธิ ทั้งพาร์ทฟังและอ่าน ฟังต้องฟังจับใจความให้ได้ อ่านก็ต้องอ่านให้เข้าใจในทันที เนื่องจากเวลาที่จำกัด “การฝึกภาษามันก็เหมือนกับการฝึกเล่นดนตรี เล่นกีฬานั่นแหละครับ ถ้าเราฝึกเล่นบ่อยๆ เราก็จะเคยชินและเล่นได้ดีขึ้นเอง เช่นเดียวกับภาษาที่ต้องใช้บ่อยๆ ถึงจะเก่งครับ”

“รุ้ง” นางสาววทันยา ศักดาสาวิตร นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า เป็นสิ่งดีที่มหาวิทยาลัยและคณะมีโครงการสนับสนุนนักศึกษาในการออกฝึกงานสหกิจยังต่างประเทศ และโครงการสนับสนุนในการสอบโทอิค โดยปัจจุบันตนเองฝึกงานอยู่ที่ Berjaya Langkawi Resort ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ที่เลือกฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพราะ ว่ามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าในประเทศไทย ทำให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างชาติ และได้ทำความรู้จักผู้คนใหม่ ๆ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากล สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การเดินทางไปต่างประเทศจะลำบากเนื่องจากไม่สามารถสื่อสารได้ มหาวิทยาลัยจัดสนามสอบโทอิคเป็นสิ่งที่ดี โดยตนเองได้คะแนะโทอิค 835 คะแนน โดยคะแนนสามารถนำไปยื่นสมัครงานและสมัครเรียนได้ในอนาคต

“ปาล์ม” นายภูวดล วัฒนพิสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ไม่ต้องเดินทางไปสอบถึงศูนย์ใหญ่ และยังได้สอบในราคาของนักศึกษา” ในการสอบครั้งนี้ สอบได้ 830 คะแนน เคล็ดลับในการสอบโทอิค ในส่วนของพาร์ทฟังให้สังเกตรูปภาพและใช้การคาดเดาว่าในรูปกำลังทำอะไร ที่ไหน และตั้งใจฟังคำถามให้ดี จากนั้นรอฟัง choice คำตอบ และในส่วนของพาร์ทอ่านจะใช้วิธีอ่าน choice คำตอบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปสแกนหาคำตอบที่ถูกต้องที่ตัวโจทย์ ปัจจุบันนี้ในการทำงานหรือเข้าศึกษาต่อ ส่วนใหญ่จะแนบคะแนนโทอิคด้วย เป็นการสนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาในการสอบโทอิค ตลอดจนโครงการออกฝึกงานต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน มทร.ธัญบุรี นักศึกษาทุกคนมีโอกาสไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ถ้าสามารถสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามกองทุนต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวน นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล  กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Facebook Comments