สื่อเสียงเพื่อน้อง Sound For Young ปั้นนักเล่านิทานวิทยุรุ่นเยาว์

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” (Sound  For Young) ครั้งที่ 5

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (TV 6001) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” ( Sound  For Young)  ครั้งที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง 4-6 ขวบ จำนวน 18 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกน้องๆให้มีใจรักในการอ่านหนังสือและมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา และ ดร.วิภาวี วีระวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์  ทองเงา อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio Production) เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสร้างสรรค์ ในการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เริ่มจากการให้โจทย์นักศึกษา การจัดกิจกรรมกับเด็กชั้นอนุบาลและต้องทำให้น้องสามารถเล่านิทานเป็นเรื่อง โดยพาน้องๆ เข้ามาบันทึกเสียง ตัดต่อ จนสำเร็จสามารถนำไปเผยแพร่ออกอากาศได้ นับเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ฝึกการวางแผน การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดให้สามารถนำไปใช้ได้จริง รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย คือทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

นายณัฐกิตติ์ อนุสนธิ์ หรือ โอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเป็น หัวหน้าโครงการ เล่าว่า  โครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง ( Sound  For Young) แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย  ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการและนันทนาการ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายถ่ายภาพและเทคนิค และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตนเองทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือฝ่ายต่างๆว่ามีส่วนใดมีปัญหาหรือบกพร่องไหม ช่วยแก้ปัญหา โครงการนี้ก็ถือว่าออกมาอย่างสมบูรณ์ อาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย แต่เพื่อนๆได้ช่วยเหลือกันจนงานออกมาสำเร็จลุล่วงจนถึงวันสุดท้าย ส่วนเด็กที่เข้าร่วมโครงการน่ารักมาก แต่จะซนเป็นเรื่องของธรรมดาของเด็ก น้องๆมีความตั้งใจที่จะฝึกการพูดต่างๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการพูด การกล้าแสดงออก และการเข้าสังคมใหม่ๆ

นางสาวศศินา ดวงพัตรา หรือ มีน  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมละนันทนาการ กล่าวว่า หน้าที่หลักคือเตรียมนิทานและแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงให้เด็กๆ ฝึกอ่านในแต่ละกลุ่ม ซึ่งน้องๆน่ารักมากๆ ตั้งใจฝึกกันทุกคน เวลาพวกเขาตั้งใจฝึกซ้อมน่าเอ็นดูมาก และพอตอนได้เล่นกิจกรรมต่างๆน้องๆก็ตื่นเต้นและสนุกกันมากๆ ประทับใจมาก นำความรู้เทคนิคในการเรียนมาใช้กับน้องๆ

นางสาวสุภาวิณี ลายบัว หรือ ครูนก ครูประจำชั้นโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล เล่าว่า ก่อนที่ครูจะพาน้องๆไปบันทึกเสียง ครูได้ให้เด็กๆฝึกเล่านิทานและใช้เทคนิคการออกเสียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้วกิจกรรมนี้ถือว่าดีมาก เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักการอ่านมากขึ้น และตัวเด็กเองก็ได้ฝึกความกล้าแสดงออก และการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งได้ฝึกอุปกรณ์ต่างๆ ฝึกการพูดต่อหน้าคนอื่นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เด็กทุกคนมีความสุข ครูนกเองก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ไปทุกๆปี รู้สึกประทับใจมาก

ด.ช. ศรัณย์ เหมทานนท์ หรือ น้องนะโม นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล เล่าว่า “สนุกมากๆครับ พี่ๆใจดีมาก และได้เล่านิทานใส่ไมค์ในห้องอัดเสียง ตื่นเต้นมากๆครับ ถ้าปีหน้าจัดงานนี้ ผมสัญญาว่าผมจะชวนเพื่อนๆมาเยอะๆครับ ”

ทางด้าน ด.ญ. คณัสวรรณ เรืองวารี หรือน้องแองจี้ นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลได้พูดคุยด้วยเสียงร่าเริงว่า  “ตื่นเต้นมากๆค่ะ ไม่เคยอัดเสียงลงใส่ไมค์เลย คุณครูและพี่ๆช่วยฝึกให้หนูเล่านิทาน ตอนแรกหนูทำไม่ได้ แต่พี่ๆให้กำลังใจหนู หนูเลยพูดได้ และมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ”

โครงการ สื่อเสียงเพื่อน้อง (Sound For Young)  เพื่อปั้นนักเล่านิทานตัวน้อย นับว่าเป็นการทำงานที่ทุ่มเททั้งความรู้ แรงกายและแรงใจ ของนักศึกษา TV6001 นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีนักศึกษารุ่นต่อๆไปมาสานต่อโครงการ โดยพี่ๆ กลุ่มนี้การันตีข้างต้นแล้วว่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆ อย่างแน่นอน

Facebook Comments