เลียนแบบหอย หุ่นยนต์เก็บขยะใต้ทะเล สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหอยทากตัวเล็กที่เคลื่อนตัวแบบช้า ๆ มาพัฒนาให้หุ่นยนต์สามารถตักไมโครพลาสติกขึ้นมาจากใต้ทะเลได้โดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์

การออกแบบของหุ่นยนต์มีพื้นฐานมาจากหอยเชอรี่ เคลื่อนไหวตามคลื่นของผิวน้ำและดูดเศษอาหารที่ลอยมา

อุปกรณ์รวบรวมพลาสติกส่วนใหญ่อาศัยตาข่ายลากหรือสายพานลำเลียงเพื่อรวบรวมและกำจัดเศษพลาสติกขนาดใหญ่ออกจากทะเล แต่ไม่สามารถรองรับไมโครพลาสติกที่มีอนุภาคขนาดเล็กได้

หุ่นยนต์หอยผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สร้างแผ่นคล้ายพรมที่มีความยืดหยุ่น เคลื่อนตัวเป็นแนวคลื่นโครงสร้างด้านล่างของแผ่นจะหมุนเหมือนเกลียว

ติดตั้่งแบตเตอรี่และมอเตอร์เข้ากับหุ่นยนต์ ใช้ไฟฟ้าเพียง 5 โวลต์เพื่อดูดขยะที่มีขนาดเล็กออกจากน้ำได้

ดูการใช้งานของหุ่นยนต์ >> https://youtu.be/vyisNKCrLRQ

นอกจากทำงานได้มีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องกำจัดขยะขนาดใหญ่แล้ว มันยังลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อีก

โดยปัจจุบันขยะพลาสติกคิดเป็น 80% ของมลพิษทางทะเล ที่มีประมาณ 8-10 ล้านเมตริกตันลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปี

ล่าสุดผลงานวิจัยได้ต่อยอดและได้รับทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐ เพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป

ที่มา : cornell.edu

#TechhubUpdate