บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เข้ารับรางวัล Call Center ดีเด่น

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้ารับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค หรือ Call Center ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม (Call Center) ระดับ”ดีเด่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธี ซึ่งบริษัทกลางฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานบริการลูกค้า ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคยอดเยี่ยมภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments