SCB Tech X บริษัทในกลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศแต่งตั้ง ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปักธงสู่การเป็นผู้นำด้านฟินเทคระดับภูมิภาค

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ให้บริการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการธนาคารและไม่เกี่ยวกับการธนาคารแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มลูกค้าทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่นำ SCB Tech X เพื่อช่วยผลักดันสถาบันการเงินพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัล

SCB Tech X บริษัทในกลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศความพร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร มุ่งให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันทางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของลูกค้าในระยะยาวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCB Tech X ในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกอย่างทัดเทียมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านฟินเทคแพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปี”

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้าน Technology Operations and Platforms โดยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีให้กับธนาคาร ก่อนหน้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ นายตรัยรัตน์ มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Executive IT Specialist มากว่า 21 ปี และ บริษัท ABB ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง Project Engineer ด้านการศึกษา นายตรัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กลุ่มไทยพาณิชย์ ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบ ธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม ให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดเดลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย SCB Tech X มุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.scbtechx.io

Facebook Comments