กำหนดการ การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

***ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามหัวข้อเอกสารด้านล่าง

1.หลักการและแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฎิบัติ (ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่)

2.SEPO CG_Summary of CG Report_Seminar (ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่)

ท่านสามารถทำแบบสอบถามงานสัมมนา คลิ๊ก