รายละเอียดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้านล่าง