แอนนา กอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Perx Technologie

Facebook Comments
AW-info-graphic
อักเซล วินเทอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด