45

หุ่นยนต์ช่วยหมอผ่าตัด
Sony พัฒนาเอง หุ่นยนต์ช่วยหมอผ่าตัด โชว์ความแม่นยำแถมคล่องตัว-62

Hot Issue