คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” เริ่มออกเดินทางแล้วจังหวัดแรก “บุรีรัมย์” พร้อมสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” เตรียมสู้ภัยหนาว

เริ่มต้นออกเดินทางแล้วเป็นจังหวัดแรกที่บุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) หมู่ที่ 3 บ้านหงอนไก่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย  สำหรับคาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket) ภายใต้โครงการ ไทยเบฟรวมใจ…ต้านภัยหนาว ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 พร้อมสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ส่งมอบสร้างรอยยิ้มและไออุ่นไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด 242 อำเภอ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มาร่วมกันสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ตอกย้ำแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING  มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน เกี่ยวกับรายละเอียดครั้งนี้ คุณสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการด้านการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นของโครงการตั้งแต่ปี 2543 จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 24 ปีแล้วที่โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” ของท่านประธานเจริญ และท่านรองประธานคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้กล่าวไว้ว่า “คนไทยให้กันได้”  จึงเกิดการส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวจำนวน 200,000 ผืนในแต่ละปี ไปพร้อมกับการมอบโอกาส และความช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข รวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมพลังสร้างสรรค์รอยยิ้ม และแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆ คน

วันนี้คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ได้เดินทางมาถึงอำเภอละหานทรายแห่งนี้ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมแห่งการแบ่งปันความอบอุ่น ความห่วงใย ความสุข และส่งต่อความปราถนาดีสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์  เราได้มอบผ้าห่มจำนวน 12,000 ผืน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนอกจากผ้าห่มผืนเขียวนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วนที่นำสิ่งดีๆ มามอบให้พี่น้องละหานทรายในวันนี้อีกด้วย อาทิ การออกหน่วยบริการประชาชนจากที่ว่าการอำเภอละหานทราย โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ร่วมออกหน่วยตรวจหาก้อนนิ่ว บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับพี่น้องของเรา อีกทั้งยังมีกลุ่มนักศึกษาเบต้ายัง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมสร้างกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่นให้กับพี่น้องละหานทรายแห่งนี้”

โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ยังคงมุ่งสร้างพลังความร่วมมือของทุกคนในสังคมให้ตระหนัก และใส่ใจ ในสิ่งแวดล้อม พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และยังได้มีการจัดทำโครงการ “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ด้วยการส่งต่อความปราถนาดีให้เพื่อนพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอื่นๆ จากการรวบรวมขวด PET จากชุมชนที่โครงการฯ  ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มในจังหวัดเป้าหมาย เพราะขวด PET 38 ขวด สามารถนำมาผลิตเป็นผ้าห่มรักษ์โลกได้จำนวน 1 ผืน สู่เป้าหมายการนำขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาสู่กระบวนรีไซเคิลได้ ปีละจำนวน 7,600,000 ขวด เพื่อที่จะนำมาผลิตผ้าห่มได้มากถึงจำนวน 200,000 ผืนต่อปี เพื่อส่งมอบไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ไทยเบฟ พร้อมเคลื่อนคาราวานผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ไปยังอีก 14 จังหวัด ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์ ตามด้วยศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน,นครสวรรค์ และกำแพงเพชร