ไทยเบฟส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม ในงาน Phuket Water Festival 2023

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “Phuket Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ …วิถีไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามอันเป็น   อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ ในงานได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต นายภาราดา เนียมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประธานชุมชน ร่วมงาน ณ บริเวณสนามหญ้าสี่แยกชาร์เตอร์ จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา

Facebook Comments