กระตุ้น Soft Power ไทยเบฟ ตอกย้ำ Thainess to the world จัดใหญ่ “Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9 ชวนลอยกระทง “บ่อลอยรักษ์โลก”

ในฐานะผู้ริเริ่ม และหัวเรือใหญ่ที่สนับสนุนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผสานความร่วมสมัย “Water Festival” และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุด Bangkok River Festivalเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามพร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายพันธมิตรทุกภาคส่วน และเพิ่มสถานที่การจัดงานให้ครอบคลุม Landmark สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จนถูกบันทึกให้กลายเป็นหนึ่งในงานท่องเที่ยวประจำปีของประเทศไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำและความยิ่งใหญ่กับหลากหลายกิจกรรม ที่จะสร้างความเพลิดเพลินและความประทับใจในแบบที่คุณไม่ควรพลาด

ไทยเบฟ มุ่งมั่นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามกลยุทธ์ “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” อันประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาครัฐและหน่วยงานราชการ ในการอนุรักษ์ สร้างการรับรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยสอดคล้องกับนโยบาย “Thailand Creative Content Agency (THACCA)” ของรัฐบาล ซึ่งเตรียมเสนอยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนประเพณีลอยกระทง เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปี 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

งาน Bangkok River Festival 2023” ครั้งที่ 9 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้แนวคิด “ลำนำ วันเพ็ญ” ที่เชิญชวนให้ทุกท่านมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งแสงจันทร์และสายน้ำยามค่ำคืน และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมไฮไลต์ตลอด 3 วัน 3 คืน พร้อมทั้งร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมลอยกระทงและลอยประทีป ณ “บ่อลอยรักษ์โลก” โดยงานจะจัดขึ้น ณ 10 ท่าน้ำริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร / วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร / วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร / ท่าล้ง 1919 / ท่ามหาราช / ท่ายอดพิมาน / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม นอกจากกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีการจัดงาน “Lamphun River Festival” ณ พื้นที่ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ไทยเบฟพร้อม “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) ในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในมิติสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนเพื่อกระจายรายได้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในช่วงของการจัดงานที่ผ่านมา Bangkok River Festival สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึงปีละกว่า 2 ล้านบาท นอกจากนี้ ไทยเบฟยังต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่จัดทำมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ และปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรักและความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ในชุมชนของตนเอง และนำไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป