แหล่งความรู้ที่ยั่งยืน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานพิธีเปิด SX SPACE ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องความยั่งยืน จากงาน SX2022 โดยมี ต้องใจ ธนะชานันท์ เอกพล ณ สงขลา ประวิช สุขุม ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ นันทิกา นิลวรสกุล ภาวินี ไชยสิทธิ์ ร่วมงาน ณ ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันก่อน

Facebook Comments