ไปรษณีย์ไทย” ได้ใจโซเชียล คว้ารางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS สาขาโลจิสติกส์ 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดคนไทย เข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์ม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตอกย้ำความเป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดคนไทย คว้ารางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Logistics จากเวที “THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 12” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในกลุ่มธุรกิจขนส่ง พร้อมส่งต่อพลังความสร้างสรรค์และบริการที่โดนใจให้ชาวโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวขอบคุณคนไทยที่ร่วมสะท้อนความเห็นจากการใช้บริการและติดตามข่าวสารของไปรษณีย์ไทยว่า “ไปรษณีย์ไทยปรับตัวตามเทรนด์และการใช้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของการให้บริการต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาระบบ เพิ่มความสะดวกตอบสนองความต้องการเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกเจนเนอเรชัน เป็นผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเสียงสะท้อนผ่านสื่อต่าง ๆ บน โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น จำนวน Followers ที่เติบโต หรือ Engagement จากทุกแพลตฟอร์ม ถือเป็นส่วนสำคัญที่ไปรษณีย์ไทยนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด รวมทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะในช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียล ของไปรษณีย์ไทยทุกแพลตฟอร์ม ก็ได้มีการปรับรูปแบบของเนื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มที่มีความแตกต่างกัน ทั้งกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันก็มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น การสื่อสารให้เข้าถึงแต่ละกลุ่มจึงต้องปรับคอนเทนต์ให้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าประชาชน นอกจากนี้ การสื่อสารในช่องทางออฟไลน์ผ่านสื่อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สื่อ Out of Home หรือกระทั่งสื่อบุคคล อย่างพี่ไปรฯ ก็เป็นสื่อที่ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญและไม่มองข้าม เพราะยังถือเป็น Touch Point สำคัญที่เข้าถึงคนไทยได้ในวงกว้างทั้งประเทศ

ไปรษณีย์ไทยขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมสะท้อนความเห็นจากการใช้บริการ ทำให้ได้รับรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Logistics ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิต Content ให้โดนใจและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นสื่อสารสินค้าและบริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้และเลือกใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น