TikTok ปล่อยหมัดเด็ดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในไทย พลิกโฉมธุรกิจ FMCG ด้วยพลังแห่งคอนเทนต์และคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง พร้อมเผยเคล็ดลับทำคอนเทนต์สินค้า FMCG อย่างไรให้ปังบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก กำหนดนิยามใหม่ในการทำการตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภค (FMCG: Fast-Moving Consumer Goods) ในประเทศไทย โดยการผสมผสานความบันเทิงและการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งที่ผู้บริโภคสามารถค้นพบและมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยหมัดเด็ดข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มที่ยกระดับความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดกำจัดและตอบโจทย์ทุกความท้าทายของการตลาดยุคใหม่ด้วยโอกาสในการสร้างการเติบโต

ผู้บริโภคในประเทศไทยได้พัฒนาไปสู่การเป็น Omni-Shopper ลูกค้าสามารถเข้าถึงการซื้อสินค้าได้หลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยรายงานของ กันตาร์เรื่อง “The Omni-Shopper Revolution” ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบันที่ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมจากหมู่ผู้บริโภคชาวไทยมากขึ้น ปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในประเทศไทยหรือประมาณ 45% ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์เป็นหลัก ทำให้แบรนด์ต้องหันมาทำความเข้าใจะและให้ความสำคัญกับช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น

“TikTok ได้กลายมาเป็นจุด ‘Eye-Level’ ใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและสร้างผลลัพธ์ให้กับสินค้า FMCG ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ใช้ชาวไทยกว่า 92%[1] ยกให้ TikTok เป็นพื้นที่แห่งความบันเทิงและการช้อปปิ้งที่พวกเขานึกถึง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของเรา ในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน พร้อมเปิดโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยตลอดจนแบรนด์และเอเจนซี่สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสร้างการเติบให้กับธุรกิจ” สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing , TikTok ประเทศไทย กล่าว

ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์มากมายทำให้แบรนด์สร้างความโดดเด่นได้ยากขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแบรนด์เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงมองหาความคุ้มค่าและคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ แบรนด์จึงต้องทำคอนเทนต์นำเสนอสินค้ามากขึ้นเพื่อให้ถูกค้นพบโดยกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคอนเทนต์อันกลมกลืนเป็นธรรมชาติบนหน้าฟีดของ TikTok ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและส่งอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากกว่าแค่การรับชมคออนเทนต์ สอดคล้องกับผลการสำรวจผู้บริโภคของ Accenture Song ซึ่งจัดทำร่วมกับ TikTok ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากว่า 78%[2] ของผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ บนแพลตฟอร์ม สะท้อนให้เห็นว่า TikTok เป็น Eye-Level จุดใหม่ในโลกธุรกิจ

ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่ช่วยปลดล็อกโอกาสในการทำการตลาดซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังในการค้นพบคอนเทนต์ที่ใช่บน TikTok

  1. การเติบโตของคอมมูนิตี้คอนเทนต์สินค้าอุปโภคบริโภคบน TikTok: ผู้ใช้งาน TikTok ให้ความสนใจกับคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคบนแพลตฟอร์มอย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคอมมูนิตี้คอนเทนต์ของสินค้าประเภทนี้มีการเติบโตสูงขึ้นในหลากหลายหมวดหมู่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ความงาม ซึ่งการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงผลักดันจากความสามารถอันโดดเด่นของ TikTok ในการเป็นพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
  2. สร้างสะพานเชื่อมระหว่างแบรนด์กับครีเอเตอร์และคอมมูนิตี้: TikTok เชื่อมโยงแบรนด์กับคอมมูนิตี้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับครีเอเตอร์ ช่วยให้แบรนด์และผู้บริโภคใกล้ชิดกันมากขึ้นและต่อยอดไปสู่การเติบโต โดย 83%[1] ของผู้ใช้หันมาพิจารณาแบรนด์หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ที่ค้นพบบนแพลตฟอร์ม ครีเอเตอร์บน TikTok จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับแบรนด์
  3. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการค้นพบสู่การกระทำ: พฤติกรรมของผู้บริโภคบน TikTok เปลี่ยนไปอย่างมากจากการค้นพบไปสู่การกระทำที่เป็นรูปธรรม โดย 90%[3] ของผู้ใช้ที่ค้นพบแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคบน TikTok จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นทันที แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพลตฟอร์มในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้ง และผู้ใช้ 2 ใน 3[1] ตั้งใจเสิร์จบน TikTok เพื่อค้นหาข้อมูลหรือสินค้าที่สนใจ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการมีส่วนร่วมของคอมมูนิตี้บน TikTok สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตให้แก่ธุรกิจ

TikTok มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดให้เติบโตบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเป็น ‘Eye-Level’ จุดใหม่ ที่มาพร้อมโซลูชันและโอกาสในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย เราเชื่อว่าการสนับสนุนธุรกิจและครีเอเตอร์ให้เติบโตในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จะช่วยสร้างผลกระทบในระดับมหภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยได้

*แหล่งอ้างอิง

  1. TikTok commissioned survey with Consumer Packaged Goods (CPG) decision makers in TH, conducted by Kantar Profiles in 2023
  2. Consumer research by Accenture Song, commissioned by TikTok, conducted in TH, Aug 2023
  3. TikTok commissioned survey on summer behaviours in TH, conducted by Kantar profiles in 2023