กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ TikTok ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ #TikTokUni เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยบนโลกออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จับมือ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อผนึกกำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการศึกษาในรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ที่จะนำไปสู่คอนเทนท์การศึกษาแนวใหม่ที่ได้ประโยชน์ และตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ ผ่าน Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์  โดยเน้นเนื้อหาการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม หวังเพิ่มโอกาสการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาการนำเสนอคอนเทนท์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือการปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนในทุกช่วงทุกวัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายหลักของกระทรวงฯ  เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 6 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และ ทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน และเป็นฐานสมรรถนะที่สำคัญในการพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยด่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน

“การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เข้ามาร่วมทำงานกับ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาที่จะมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ยังประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอด้านการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อที่ทันสมัยในการเข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณหญิงกัลยา กล่าว

นางสิริประภา วีระไชยสิงห์ Content Operations Lead – TikTok กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จุดกระแสคอนเทนท์ด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ #TikTokUni  ที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่หลากหลาย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จมากมาย ทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์การศึกษาดาวรุ่ง แฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษา อาทิ #เก่งภาษากับTikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้ #TikTokแนะแนว #สังคมต้องรู้ #ถ่ายไงให้ได้งี้ เป็นต้น จนส่งผลให้ยอดวิวรวม #TikTokUni สูงถึง 12.8 พันล้าน และล่าสุดจากความสำเร็จของ #TikTokUni ในปี 2563 TikTok ไม่รอช้าเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มักใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน

“สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนท์เกี่ยวกับด้านการศึกษาได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และมีส่วนร่วมกับผู้คนได้  และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ TikTok ได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพื่อการศึกษาผ่าน Webinar โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนานำเสนอคอนเทนท์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ครั้งนี้คาดว่า ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์และสามารถนำ TikTok ไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้การเรียนรู้สนุกสนาน เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย และครูอาจารย์ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน” นางสิริประภา กล่าวในตอนท้าย

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ของ TikTok จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศได้รู้จักการใช้แพลตฟอร์ม TikTok และนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่จะมาเพิ่มความสนุกให้ทุกการเรียนรู้ เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย และครู อาจารย์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มนำร่องกับครูและนักเรียนในเครือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั่วประเทศ โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ซึ่งมีจำนวนครู อาจารย์ และนักเรียนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 5,000 คน

 นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามคอนเทนท์ที่ได้ทั้งสาระและความสนุกได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน #TikTokUni โดยครีเอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาวิชาสามารถร่วมแบ่งปันคอนเทนท์ดีๆ และรับชมคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์บน TikTok ได้แล้ววันนี้

 เกี่ยวกับ TikTok

TikTok คือ แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก พันธกิจของ TikTok คือ การสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับผู้คน TikTok มีสำนักงาน อยู่ทั่วโลก ได้แก่ ลอสแอนเจลิส นิวยอร์ค ลอนดอน ปารีส เบอร์ลิน ดูไบ มุมไบ สิงคโปร์ จาการ์ตา โซล และโตเกียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ดูได้ที่ http://www.tiktok.com/

Facebook Comments