ผู้ถือหุ้น TMILL เฮ รับปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 หุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หุ้นละ 0.15 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 118.19% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

Facebook Comments