TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day Q2/2019 โชว์รายได้ครึ่งปีแรก 2562 เพิ่ม 3.3%

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL พบนักลงทุนในงาน Opp Day Q2/2019 อัพเดตการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ที่ลาออกเพื่อทำงานทางการเมือง พร้อมโชว์รายได้ครึ่งปีแรก 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% แผนครึ่งปีหลัง เร่งขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาดแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น มั่นใจสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยในงาน TMILL Opportunity Day : Q2/2019 ว่า “ในงานวันนี้นอกจากการแนะนำบริษัท ฯ ให้กับนักลงทุนได้รู้จักแล้ว ยังได้อัพเดตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร คือ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และทางบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ คือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรก 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยที่ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 1.8% และราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนปริมาณจำหน่ายรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.8% ส่วนงบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 22.11 ล้านบาทในไตรมาส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 มีผลกำไรสุทธิลดลง 4.77 ล้านบาท คิดเป็น 17.7%


ทั้งนี้ กำไรสุทธิในไตรมาส 2 ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยต้นทุนขายในไตรมาส 2/2562 คิดเป็น 84.6% ของรายได้สูงขึ้นจาก 80.7% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2561 เป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2562 ลดลง 4.0% โดยส่วนของการใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 69.90% ลดลง 0.63% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้อื่นในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 3.70 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.62 ล้านบาท”

“ในไตรมาส 2/2562 แม้ว่าบริษัทจะประสบกับภาวะต้นทุนราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.3% โดยในไตรมาส 3 ธุรกิจของบริษัทฯ จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้แผนการขยายกำลังการผลิตที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น” นางแววตา กล่าวสรุป

Facebook Comments