TMILL เปิดบ้านต้อนรับกระชับมิตร ชมรมอาสาพิทัอกษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงานทันสมัยที่สุดในประเทศ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร นำโดย นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี พร้อมด้วยนางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ณ โรงงาน ที เอส ฟลาวมิลล์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดบ้านต้อนรับคณะสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอย่างอบอุ่น ในกิจกรรมอาสาฯ Visit ครั้งที่ 8/2562 โดยมีการแนะนำองค์กร วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี นำโดย นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (กลางด้านขวา) และนางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (กลางด้านซ้าย) จากนั้นพาคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สุดในประเทศ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำคุกกี้จากแป้งสดใหม่ที่ผลิตในโรงงาน โดยตลอดงานสมาชิกของชมรมอาสา ฯ ซึ่งเป็นนักลงทุนได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและร่วมกิจกรรมด้วยความประทับใจ ณ โรงงาน ที เอส ฟลาวมิลล์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

Facebook Comments