ใช้ได้ทันที ทรูทดสอบระบบ CBS ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ระบบ CBS

ทำได้จริง ทรู คอร์ปอเรชั่น ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ (Cell Broadcast Service) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยให้ผู้ใช้งานทรูและดีแทคในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนจริง ระบบรองรับการแจ้งเตือนเป็น 5 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย

ระบบ Cell Broadcast Service หรือ CBS สามารถส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการทุกเครื่องในพื้นที่เสี่ยงภัยได้พร้อมกันทันที
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ทำให้การแจ้งเตือนเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และครอบคลุม

นอกจากนี้ ทรู ยังได้พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ BNIC โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ช่วยให้การรับมือกับภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนตัวมองว่าก็ดีนะ มีระบบเตือนภัยทันที และมันก็มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับนักท่องเที่ยวครับ