Twitter มีคนใช้งานลดลงกว่า 50% หลัง Elon Musk จำกัดการใช้

[Twitter ป่วน] แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Twitter แล้ว (ปัจจุบันคือ Linda Yaccarino) แต่ Elon Musk ดูเหมือนยังมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของแพลตฟอร์มอยู่ อย่างล่าสุดได้ประกาศให้ดูทวีตต่อวันได้จำกัดเป็นการชั่วคราว สร้างความไม่พอใจกับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้งานน้อยลง จน Google Search ตรวจจับได้เลยว่า Twitter ปัจจุบันมียอดเข้าถึง URL ลดลงถึง 50%

แต่ก่อนที่ Elon Musk จะประกาศจำกัดการใช้งาน Twitter นั้น ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ Twitter เกิดล่มไปชั่วขณะ ใช้งานไม่ได้เกือบชั่วโมง แต่หลังกลับมาใช้ได้ปกติก็มีกฏให้ดูทวีตต่อวันได้อย่างจำกัดออกมาทันที และกฏดังกล่าวนี้ยังส่งผลให้ TweetDeck แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ใช้งาน Twitter ได้หลาย ๆ บัญชีพร้อมกันนั้น ยังเกิดล่มหรือใช้งานบางฟีเจอร์ไม่ได้

ทั้งหมดนี้เองก็อาจส่งผลให้ URL ของ Twitter ใน Google Search พบมียอดเข้าถึงน้อยลงกว่า 50% หากเทียบกับวันศุกร์ที่แล้ว และยังส่งผลให้มีผลการค้นหาของ Twitter ใน Google น้อยลงไปด้วย

จุดนี้อาจสร้างผลกระทบกับผู้ลงโฆษณาหรือแบรนด์ที่พึ่งพา Twitter ในการเผยแพร่เนื้อหา จากที่อยากให้หาเจอง่าย ๆ เป็นอันดับแรก ๆ ใน Google ก็อาจถูกลดลำดับและทำให้คนเห็นเนื้อหาน้อยลงนั้นเอง จนอาจส่งผลต่อรายได้โฆษณาของ Twitter ในภายหลังด้วย

ที่มา : Engadget