กลับลำ PayPal ร่อนอีเมลแจ้งผู้ใช้ แจ้งบริการกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

นับตั้งแต่ที่ PayPal เตรียมกลับมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้ง จนทำให้เกิด ‘ข้อบังคับ’ ต่าง ๆ ตามมา ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการไทยหลายราย (โดยเฉพาะกลุ่มฟรีแลนซ์) ล่าสุดทาง PayPal Thailand ได้ส่งอีเมล์แจ้งเตือนถึงผู้ใช้ทุกคนว่า “ท่านสามารถใช้งานบัญชี PayPal ต่อไปได้” พร้อมบอกบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกจำกัดการใช้งานอีกต่อไปแล้ว

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ มีการจัดแคมเปญ “ร่วมสนับสนุนให้ PayPal Thailand ปรับนโยบายรองรับผู้ใช้บัญชีธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา” ในเว็บไซต์ change.org หลัง PayPal ประกาศเตรียมกลับมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้ง แต่ก็มาพร้อมข้อบังคับมากมาย โดยเฉพาะการบังคับให้จดทะเบียนบริษัทกับจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนับเป็นข้อบังคับที่ส่งผลกับเหล่าผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์โดยตรง

จนเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้มีการตั้งกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการรายย่อย เข้าร่วมพูดคุยถึงปัญหา PayPal กับทาง กมธ.การเงิน ของประเทศไทย ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้ว ‘ผลคือมีการขยายเวลาบริการ PayPal ในประเทศไทยตามปกติถึงสิ้นปี 2565 นี้ และปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใต้เงื่อนไขของกระทรวงการคลัง’ นับเป็นความสำเร็จของแคมเปญครั้งสำคัญกันเลย

จากนั้นทาง PayPal Thailand ได้ส่งอีเมล์แจ้งเตือนถึงผู้ใช้ทุกคนว่า “ท่านสามารถใช้งานบัญชี PayPal ต่อไปได้” พร้อมบอกบัญชีผู้ใช้จะไม่ถูกจำกัดการใช้งานอีกต่อไป ซึ่งมีการแนบเอกสารอธิบายรายละเอียดหรือตอบคำถามไว้อย่างชัดเจน อย่างหัวข้อสำคัญว่า

ความคืบหน้ำของแผนการกลับมาเปิดให้บริกำรของ PayPal ประเทศไทยสำหรับผู้บริโภค ผู้รับจ้ำงอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือ ผู้ขายทั่วไปเป็นอย่างไร ?

ส่วนนี้ทาง PayPal Thailand ได้ตอบว่า “ผู้บริโภค ผู้รับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) หรือ ผู้ขายทั่วไปที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้ว จะยังสามารถใช้บัญชีได้ตามปกติหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยท่านจะยังสามารถใช้บัญชีซื้อสินค้าและบริการโดยใช้วิลเล็ต PayPal ได้ตามปกติ”

“รวมถึงยังสามารถโอนและรับเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของได้ด้วยเช่นกัน และจะไม่มีการจำกัดการใช้งานบัญชีของท่าน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป”

ที่มา : Paypalobjects(PDF)

Facebook Comments