โดนเบรค งานศิลปะฝีมือ AI กฎหมายไม่ให้จดลิขสิทธิ์

Creativity Machine

หากย้อนกลับไปในปี 2019 สตีเวน ทาเลอร์ พยายามจดลิขสิทธิ์ภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ของเขา ในนามของอัลกอริธึมที่เขาขนานนามว่า Creativity Machine แต่ทำไม่สำเร็จ เพราะคณะกรรมการบอกว่า ภาพของเขาขาดคุณสมบัติที่เป็นความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องจดลิขสิทธิ์งานศิลปะ
.
ผลงานของ Creativity Machine ชื่อว่า “A Recent Entrance to Paradise” ซึ่งทาเลอร์อธิบายว่า มันเป็นภาพที่สื่อถึง “ประสบการณ์ใกล้ตายแบบจำลอง” ซึ่งเขาได้ให้ AI ประมวลผลข้อมูลภาพหลอนและเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายจน AI ได้วาดภาพดังกล่าวออกมา
.
ทาเลอร์พยายามเอาภาพดังกล่าวไปจดลิขสิทธิ์ในนามของ AI แต่คณะกรรมการบอกว่า ภาพดังกล่าวนั้นขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างความคิดของมนุษย์กับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของลิขสิทธิ์ และกฏหมายก็ไม่ได้ครอบคลุมการจดลิขสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์โดยตรง
.
ทำให้ความคาดหวังของทาเลอร์ ที่พยายามจะทำให้ Ai นั้นเป็นเจ้าของผลงานแบบถูกกฎหมายต้องจบลงครับ แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ในอนาคต Ai จะมีการสร้างผลงานต่าง ๆ ขึ้นอีกมาก ตอนนั้นอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายที่ให้ AI สามารถจดลิขสิทธิ์ภาพของตัวเองได้แล้วครับ
.
ที่มาข้อมูล
theverge

Facebook Comments