USB-C กับ Thunderbolt อะไรคือความแตกต่าง?

ปัจจุบัน Thunderbolt และ USB  เป็นสายเชื่อมต่อที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับ แม้ว่าพอร์ตจะเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง USB-C กับ Thunderbolt ส่วนความต่างนั้นคือไร ผมจะพาไปชม

ปัจจุบัน พอร์ท USB – C และ Thunderbolt มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีรูปแบบของเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันมาก หลายคนอาจแยกไม่ออกระหว่างสองตัวนี้ ดังนั้น หากใครจะซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์สำหรับเสียบสายบางประเภทเฉพาะ ให้สังเกตรูปสายฟ้าที่ตัวพอร์ต หากมี แสดงว่าพอร์ตนั้นคือ Thunderbolt

ในขณะที่ USB 4 สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงถึง 40Gbps แต่มาตรฐาน USB รุ่นเก่าจะอยู่ที่ประมาณ 10Gbps Thunderbolt 3 และ 4 รองรับความเร็วในการถ่ายโอน 40Gbps แต่ Thunderbolt 4 มีความเร็วแบนด์วิดท์ PCIe สูงถึง 32Gbps ซึ่งเป็นสองเท่าของการทำซ้ำก่อนหน้านี้ การถ่ายโอนผ่าน Thunderbolt จะเร็วกว่าการเชื่อมต่อ USB-C เสมอ แต่ความแตกต่างระหว่างโปรโตคอลเริ่มลดลง

ปัจจุบัน Mac ทุกเครื่องรองรับทั้ง Thunderbolt และ USB-C แม้ว่าคอมพิวเตอร์ Windows ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แต่พีซีบางเครื่องเท่านั้นที่รองรับ Thunderbolt เนื่องจาก Intel กำหนดให้ผู้ผลิตต้องซื้อใบอนุญาต และการเชื่อมต่อ Thunderbolt ยังต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมที่ทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์สูงขึ้น

พอร์ตทั้งหมดที่รองรับ Thunderbolt เวอร์ชันล่าสุด (Thunderbolt 3 และ 4) ยังรองรับสาย USB-C แต่ไม่ใช่พอร์ต USB-C ทั้งหมดที่รองรับ Thunderbolt แต่เมื่อคุณเสียบสาย Thunderbolt เข้ากับพอร์ต USB-C จะใช้โปรโตคอล USB ในการถ่ายโอนข้อมูล ในอุปกรณ์ที่มีหลายพอร์ตบางพอร์ตอาจรองรับเฉพาะ USB-C ในขณะที่อุปกรณ์อื่น ๆ รองรับทั้ง USB-C และ Thunderbolt

อาจดูงง ๆ นะ แต่อยากให้ทำความเข้าใจไว้นิดนึง เวลาจะซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่ม

Facebook Comments