ฆ่าเชื้อโควิดได้ หุ่นยนต์โคม UV-C ฝีมือคนไทย ฉายไฟสู้ไวรัส

หุ่นยนต์โคม UV-C ฆ่าเชื้อโควิดได้

คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จับมือกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หยิบเอาเทคโนโลยีมาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อย่นเวลาการรักษาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Smile Robotics และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนานวัตกรรมโคม UV-C “น้องไฟฉาย” ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

โดยโคม UV-C เครื่องนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฆ่าเชื้อโรคได้เร็วและเข้มข้นกว่าเดิม การทำงานของเครื่องนี้คือ ฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคอื่น ๆ ได้ถึง 99.99% ภายใน 3 นาที และควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet of Things (IoT) หรือผ่านเครือข่าย 4G ทาง Smart Phone ทั้งระบบ Android และ IOS

ปัจจุบันผู้ผลิตได้นำ “น้องไฟฉาย 3” ไปใช้งานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เช่น ในห้องทำคลอดของแผนกสูตินารีเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีแผนขยายและส่งมอบให้โรงพยาบาลอื่นๆ ที่สนใจด้วย

ที่มา : chula.ac.th

#TechhubUpdate #น้องไฟฉาย #โคมUV-C #COVID-19

Facebook Comments