2.ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร

Facebook Comments
3.รศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะแ
1.เปิดตัว แอปฯ VAJIR@HOME