ปริ้นท์ได้ Solar Cell ต้นทุนต่ำ สร้างได้จากเครื่องพิมพ์

Solar Cell

ทุกวันนี้ แผงโซล่าเซลล์ที่เราใช้ ๆ กันอยู่ ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุที่เรียกว่า ซิลิคอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ ว่าสามารถผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้ แต่มันเป็นวัสดุที่ค่อนแพง เปราะบาง และไม่ค่อยยืดหยุ่น ทำให้ในปัจจุบัน การใช้งานโซล่าเซลล์ยังมีต้นทุนที่สูงมากอยู่

ในอนาคตที่โลกเรากำลังเปลี่ยนไปใช้งานพลังงานทางเลือกกันมากขึ้น วัสดุที่ใช้งานสร้างแผงโซล่าเซลล์อาจไม่เพียงพอ โดยนักวิเคราะห์คาดว่า มันอาจจะหมดไปในปี 2050 ทำให้เราต้องหาทางเลือกที่จะใช้วัสดุอื่นในการสร้างแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมา

โดยวัสดุใหม่ที่พวกเขาคิดค้นคือ Perovskite (เพโรฟสไกต์) เป็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดใหม่ที่สามารถจัดหาวัสดุได้ในราคาถูก ยืดหยุ่นมากกว่า และสามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ได้

เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite เคยปรากฏตัวครั้งแรกในห้องปฏิบัติการวิจัยในปี 2012 และได้รับความสนใจจากนักวิจัย แต่ในตอนนั้น มันยังมีข้อเสียอยู่มากและยังไม่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ แต่ปัจจุบันนักวิจัยสามารถลดข้อจำกัดต่าง ๆ ออกไปได้หมด เช่น หมึกที่ใช้พิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายที่มีพิษสูงแล้ว และสามารถเข้ากันได้กับกระบวนการเคลือบผิวผ่านการพิมพ์อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นาน มันจะถูกนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เสียทีครับ

ที่มาข้อมูล
https://theconversation.com/perovskite-new-type-of-solar-technology-paves-the-way-for-abundant-cheap-and-printable-cells-202579