ลด PM2.5 รีไซเคิลตุ๊กตาแก้บน วิธีใหม่ ไม่ต้องทำลายทิ้ง

คนไทยต่อยอดไอเดียใหม่ ผลิตตุ๊กตาแก้บนที่ย่อยสลายได้

เราจะเห็นได้ว่าตุ๊กตาที่อยู่ตามศาลต่าง ๆ มักเป็นปัญหาด้านภูมิทัศน์  ยิ่งกว่านั้นยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หรือ PM2.5 อีกด้วย ที่เกิดจากการนำซากตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์จำนวนมหาศาลไปย่อยสลายและทำลายทิ้ง

ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดโครงการเพื่อนสวนพฤกษ์ ที่คิดค้นวิธีที่สามารถเปลี่ยนตุ๊กตาสัตว์เหล่านั้นให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มปัญหามลพิษทางอากาศที่ตอนนี้กำลังเป็นอันตรายต่อทุกคน

ออกไอเดียสุดเจ๋งไบโอเทค พัฒนาต้นแบบตุ๊กตาแก้บน “ZERO POLLUTION ZEBRA” จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรกลับมาต่อยอดให้ใช้งานได้อีกครั้ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คนที่กำลังหาเครื่องสักการะในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของ ZERO POLLUTION ZEBRA คือสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นแร่ธาตุให้ดินและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยให้กลับมาใช้ได้ใหม่

จึงรวบรวมความรู้ต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาต่อยอดโครงการไปสู่อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นอีกแนวทางมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ หรือ Green Product กันมากขึ้น ZERO POLLUTION ZEBRA จึงถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความเชื่อของคนไทยกับแนวคิดรักษ์โลกไปด้วยกันได้

เพื่อไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ  โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาให้คนไทยได้ใช้กัน

#ไบโอเทค #ตุ๊กตาแก้บน #ZEROPOLLUTIONZEBRA