ตพส.ไทย มอบโล่เชิดชูเกียรติ 9 กุลสตรีศรีแผ่นดินไทย ต้นแบบสตรีผู้นำ ผู้บุกเบิก สร้างคุณความดีอันทรงคุณค่า

ตพส.ไทย จัดงานใหญ่ ภายใต้ชื่อ “เก้าทศวรรษกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย” เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสตรีไทยวัย 90 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นต้นแบบสำหรับสตรีไทยรุ่นหลัง ในการนี้คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงวัยไพโอเนียร์

จากจุดเริ่มต้น ตพส.ไทย ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม และติดตามผลงานการพัฒนาสตรีไทย นับตั้งแต่แนวคิดริเริ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของสตรีกลุ่มแรกในการประชุมสหประชาชาติ เรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ณ นครปักกิ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2538 จากนั้นได้ดำเนินการสู่การจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า “สมาคมติดตาม การพัฒนาสตรีในประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า (ตพส.ไทย) และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai WomenWatch” (TW2) โดยได้จดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามการพัฒนาสตรีไทยในประเด็นต่างๆ ตามปฎิญญาปักกิ่ง

“เก้าทศวรรษกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันทรงคุณค่าภายใต้ภารกิจการส่งเสริมและติดตามผลงานการพัฒนาสตรีไทย เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในฐานะผู้นำของสังคมไทย ซึ่งงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ตุลาคม  2566 ณ อาคาร 140 ไวร์เลส ถ.วิทยุ โดยมีผู้ทรงเกียรติจำนวนมากตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย) กล่าวถึงภาพรวมที่มาของงานว่า ตพส.ไทย ได้ทำการสรรหาสุภาพสตรี วัย 90 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้มีผลงานการอุทิศตนเพื่อครอบครัวและสังคมไทย มีบทบาทในฐานะผู้นำ สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือการเป็นนักบุกเบิก หรือเป็นผู้สูงวัยไพโอเนียร์ เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างให้สตรีรุ่นต่อไปได้เดินตาม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ใช้ชื่อว่า “เก้าทศวรรษกุลสตรีศรีแผ่นดินไทย”

ในโอกาสนี้มีการกล่าวเชิดชูเกียรติผู้อาวุโสทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 ท่าน ซึ่งทุกท่านได้สร้างคุณความดีอันทรงคุณค่าไว้หลายด้าน เป็นที่น่าชื่นชมในสังคมไทย และท่านยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ บทบาทสตรีในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิก
1 คุณครูวรรณดี คันธวงศ์ ปัจจุบันประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 66 เป็นคุณครูยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และอดีตกรรมการสมาคม YMCA กรุงเทพฯ
2 คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมแม่บ้านทหารบกและนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นต้น
3 คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่นโลก ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ปรึกษาและอดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับตำแหน่งทางธุรกิจ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
4 คุณปุญชลา ประดับพงศ์ อดีตข้าราชการกรมทางหลวง อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตกรรมการมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองหนึ่งเดียวที่มีอายุมากที่สุด
5 คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ เจ้าของรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น และนักธุรกิจสตรีดีเด่น และแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งในมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ เช่น ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น
6 คุณเพ็ญครี เคียงศิริ เจ้าของบทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คนที่ 13 ได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2560
7 คุณพัชรา วิรัชพันธุ์ ผู้คิดค้นวัสดุทดแทนในการจัดทำเครื่องหมายแพรแถบแบบใช้เส้นด้ายพันแกนกระดาษ ซึ่งมีความละเอียดสวยงามกว่าแพรแถบที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นผลงานอันปราณีตอันทรงคุณค่า ช่วยลดต้นทุนจากการนำเข้า
8 คุณจันทร์เพ็ญ สงฆ์ประชา แม่ดีเด่น ปี 2544 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีความสุข เช่น ขับขี่มอเตอร์ไซค์สามล้อ และทำกิจกรรมท่องเที่ยวกับลูกๆ ได้
9 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ปัจจุบันเป็นประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนารถ และประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประธานกิตติมศักดิ์ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ท่านผู้อาวุโส จำนวน 7 ท่าน ที่เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ ได้กล่าวถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกาย ไว้อย่างน่าสนใจที่จะนำไปเป็นต้นแบบหลายประการ ได้แก่ การดื่มน้ำเป็นประจำตลอดทั้งวัน การออกกำลังกายเดินวันละ 10,000 ก้าว การว่ายน้ำ การทำจิตใจให้มีความสุข การคิดบวก การได้พบปะคุยคุยกับคนนอกบ้าน การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งทุกท่านต่างมีวิถีการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไป แต่ทุกท่านยังคงสุขภาพดี และมีความสุขในทุกๆ วัน